4.16.2023

துளி. 369.

வாழ்க்கை

ஒரு உரையாடலில்
மலரும் உறவு
மற்றொரு உரையாடலில்
உதிர்ந்தும் போகலாம். 19.03.2023.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...