6.24.2017

துளி.88

நான்காவது 
தலைமுறை
அலைக்கற்றையாய்
அலைகிறது
என் காதல்
உனைத் தேடி....


                                   24.06.2017

துளி.87

யாசித்து அல்ல
என் நேசிப்பால் 
பெறவேண்டும்
உன் காதலை ....

                         23.06.2017

துளி.86


தந்தை சொல்
கேளா தேசமிது
துவேசமே தேசபற்று
பொய்மையே ஊடக அறம்
உண்மை பேசினால்
தேசதுரோகி நீ
கத்தி பேசினால்
சொல்வதெல்லாம் உண்மை

                                                        22.06.2017

6.16.2017

துளி.85

தொடர்கிறது
நிழலாய் என்னை
உன் நினைவுகள்....

                             10.06.2017.

துளி . 84

சமதள பாதையில்
பயணிப்பவன்
தடுக்கி விழுவதால்
ஏற்படும் இழப்பும்
மலையேற்ற பாதையில்
பயணிப்பவன் தடுக்கி
விழுவதால் ஏற்படும்
இழப்பும் ஒன்றல்ல
சமதளத்தில் பயணித்து
இலக்கை அடைந்தவன்
காணும் உலகமும்
மலையேற்றத்தில் இலக்கை
அடைந்தவன் காணும்
உலகமும் ஒன்றல்லவே...

                                           09.06.2017

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...