5.31.2017

துளி.83

நம்
இருப்பின் இடைவெளி
கூடக்கூட
நாம்
நெருக்கமாகிறோம்
இதயத்தால்...


                                    30.05.2017

5.24.2017

துளி.82

நெருங்கி வந்தால்
விலகி செல்கிறாய்
பேச தொடங்கினால்
மெளனமாகிறாய்
எப்படியென்னை மறுத்தாலும்
என் கனவெல்லாம் நீதானே...

                                                      20.05.2017

துளி.81

முடவன் மட்டுமல்ல
முயற்சி இல்லாதவனும்
ஆசை படக்கூடாது
கொம்பு தேனுக்கு...

                                        18.05.2017

துளி.80

துரோகத்தால்
வீழ்த்தப்பட்டோம் 
துளிர்விடுவோம்
மறுபடியும்

                               17.05.2017

5.17.2017

துளி .79

கருப்பு வெள்ளை 
கனவும் நீ வந்தால்
வண்ணமாகிவிடும்...

                                        10.05.2017

துளி .78

உறக்கமில்லா இரவுகளை 
பரிசளிக்கிறது
உன் நினைவுகள் ....

                                       10.05.2017

5.09.2017

துளி.77

நீண்ட பகல்
நீண்ட மெளனம்

நீண்ட இரவு
நீண்ட தனிமை

பகலோ இரவோ
நீளமாகி போகிறது

அருகில் நீயில்லா
பொழுதுகளில்

                                      09.05.2017

5.08.2017

துளி.76

முன்பொரு காலத்தில்
பேசுவதற்காகவே
சந்தித்தோம்
பின்னொரு காலத்தில் 
பார்த்தும் பார்க்காது
விலகி சென்றோம்
உனது விருப்பம் மெளனம்
எனது விருப்பம் சொற்கள்
ஒன்றின் மறைவில்தானே இன்னோன்று .....

                                                        08.05.2017.

துளி.75

படப்படக்கும் 
உன் விழிகள்
தடத்தடக்கும்
என் இதயம்...

                              06.05.2017.

துளி.74

உன் கண்களில்
வழிகிறது கோடையை
குளுமை யாக்கும் 
பேரழகின் பேரன்பு...

                                    05.05.2017

5.03.2017

துளி .73

உலகில் 
உன்னதமானது 
உழைப்பு.....

                              01.05.2017.

துளி .72

உலகில் மகத்தான
பொய்கள் இரண்டு
ஒன்று கடவுள்
மற்றொன்று காதல் ...

                                       28.04.2017

Show More R

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...