5.09.2017

துளி.77

நீண்ட பகல்
நீண்ட மெளனம்

நீண்ட இரவு
நீண்ட தனிமை

பகலோ இரவோ
நீளமாகி போகிறது

அருகில் நீயில்லா
பொழுதுகளில்

                                      09.05.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...