11.11.2017

துளி . 117

கனமழையிலும் 
கறையாதிருக்கிறது 
உன் நினைவுகள்...

                                   05.11.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...