11.11.2017

துளி . 116

சட்டென பொழியும்
மழையின் சத்தம் 
நினைவூட்டுகிறது 
சட்டென நீயிட்ட 
முத்தத்தின் சத்தத்தை....

                                                 01.11.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...