11.01.2017

துளி . 111

எரிந்து 
கருகியது 
மனிதம் 
காசு காசு 
என்றவனால் ...
                        24.10.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...