11.01.2017

துளி . 114

நண்பா
வீழ்ச்சி 
இயல்பென்றால் 
எழுச்சியும் 
இயல்புதானே...

                                27.10.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...