11.01.2017

துளி . 113

தேவதையின் 
விலாசம் தேடி 
வந்தவனிடம் 
சொல்கிறான் 
தேவையா வதை...

                                26.10.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...