11.01.2017

துளி . 115

சூடான தேநீர்
சுகமான உன்
நினைவுகள்
போதுமெனக்கு
இம்மழை நாளில்...

                             30.10.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...