11.30.2017

துளி . 121

அலைப்பேசி

அனைத்தையும்
அறிந்துகொள்ளலாம்
நாட்டு நடப்பை
நட்புகளின் நடிப்பை
காதலின் துடித்துடிப்பை
காமத்தின் துயரத்தை
நம்முள்ளிருக்கும்
சாத்தானை
நம்முள்ளிருக்கும்
கடவுளை
களித்திருப்போம்
களவாடப்படும்
காலத்தையறியாது...

                                     21.11.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...