8.26.2017

துளி.101

மறுபடியும் 
நிரூபித்துவிட்டார்கள் 
கோமாளிகளென...

                                     21.08.2017.

துளி.100

விலகி செல்
என்கிறாய்
நாம் 
விலகாமல் விலங்கிடும்
சொல்லல்வோ அது....

                                     18.08.2017.

துளி.99

துயரில் மூழ்குகிறான் 
பிறர் துயர்துடைக்க
முயன்றவன்.

                                        17.08.2017.

8.16.2017

துளி.98

மிகசரியாக செய்கிறேன்
செய்யக் கூடாதென
தீர்மானித்ததை யெல்லாம்...

                                                15.08.2017.

துளி.97

பூத்து குலுங்கும்
மாம்பூக்களின்
வாசனை
சூரியன் முகம் 
பார்த்து நடந்த
பள்ளி நாட்களை
மூங்கில் வாசம்வீசும்
நதிக்கரையில்
திரிந்த பொழுதுகளை
இலுப்பை பூவாசத்தில்
நாம் தீட்டிய
எதிர்கால திட்டங்களை
எல்லா தருணங்களிலும்
ஒன்றாகவே பயணிக்க
நாமிட்ட சத்தியங்களை
கனியாவதில்லை
எல்லா பூக்களும்
எல்லா சத்தியங்களும்.....

                                              11.08.2017.

துளி.96

என்னுள் 
பெருவெடிப்பு சத்தம்
உன் மெளனத்தால்....

                                       10.08.2017.

துளி.95

கற்றுக்கொடுப்பதே 
வாழ்க்கை பலருக்கு
கற்றுக்கொள்வதே
வாழ்க்கை சிலருக்கு

                                       29.07.2017.

துளி.94

காரிருளை 
ஒளியாக்குகிறது
வளர்மதி...

                                  19.07.2017

துளி.93

தேவதையின் 
தீண்டலை 
எதிர்பார்த்த 
எல்லோரையும் 
தீண்டிச் செல்கிறது
நச்சரவம்...


                             17.07.2017.

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...