8.26.2017

துளி.100

விலகி செல்
என்கிறாய்
நாம் 
விலகாமல் விலங்கிடும்
சொல்லல்வோ அது....

                                     18.08.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...