8.16.2017

துளி.95

கற்றுக்கொடுப்பதே 
வாழ்க்கை பலருக்கு
கற்றுக்கொள்வதே
வாழ்க்கை சிலருக்கு

                                       29.07.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...