8.26.2017

துளி.99

துயரில் மூழ்குகிறான் 
பிறர் துயர்துடைக்க
முயன்றவன்.

                                        17.08.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...