8.16.2017

துளி.94

காரிருளை 
ஒளியாக்குகிறது
வளர்மதி...

                                  19.07.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...