8.16.2017

துளி.93

தேவதையின் 
தீண்டலை 
எதிர்பார்த்த 
எல்லோரையும் 
தீண்டிச் செல்கிறது
நச்சரவம்...


                             17.07.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...