8.16.2017

துளி.97

பூத்து குலுங்கும்
மாம்பூக்களின்
வாசனை
சூரியன் முகம் 
பார்த்து நடந்த
பள்ளி நாட்களை
மூங்கில் வாசம்வீசும்
நதிக்கரையில்
திரிந்த பொழுதுகளை
இலுப்பை பூவாசத்தில்
நாம் தீட்டிய
எதிர்கால திட்டங்களை
எல்லா தருணங்களிலும்
ஒன்றாகவே பயணிக்க
நாமிட்ட சத்தியங்களை
கனியாவதில்லை
எல்லா பூக்களும்
எல்லா சத்தியங்களும்.....

                                              11.08.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...