8.16.2017

துளி.98

மிகசரியாக செய்கிறேன்
செய்யக் கூடாதென
தீர்மானித்ததை யெல்லாம்...

                                                15.08.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...