5.08.2017

துளி.75

படப்படக்கும் 
உன் விழிகள்
தடத்தடக்கும்
என் இதயம்...

                              06.05.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...