5.03.2017

துளி .72

உலகில் மகத்தான
பொய்கள் இரண்டு
ஒன்று கடவுள்
மற்றொன்று காதல் ...

                                       28.04.2017

Show More R

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...