5.24.2017

துளி.80

துரோகத்தால்
வீழ்த்தப்பட்டோம் 
துளிர்விடுவோம்
மறுபடியும்

                               17.05.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...