5.24.2017

துளி.81

முடவன் மட்டுமல்ல
முயற்சி இல்லாதவனும்
ஆசை படக்கூடாது
கொம்பு தேனுக்கு...

                                        18.05.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...