5.24.2017

துளி.81

முடவன் மட்டுமல்ல
முயற்சி இல்லாதவனும்
ஆசை படக்கூடாது
கொம்பு தேனுக்கு...

                                        18.05.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...