5.31.2017

துளி.83

நம்
இருப்பின் இடைவெளி
கூடக்கூட
நாம்
நெருக்கமாகிறோம்
இதயத்தால்...


                                    30.05.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...