5.08.2017

துளி.76

முன்பொரு காலத்தில்
பேசுவதற்காகவே
சந்தித்தோம்
பின்னொரு காலத்தில் 
பார்த்தும் பார்க்காது
விலகி சென்றோம்
உனது விருப்பம் மெளனம்
எனது விருப்பம் சொற்கள்
ஒன்றின் மறைவில்தானே இன்னோன்று .....

                                                        08.05.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...