5.24.2017

துளி.82

நெருங்கி வந்தால்
விலகி செல்கிறாய்
பேச தொடங்கினால்
மெளனமாகிறாய்
எப்படியென்னை மறுத்தாலும்
என் கனவெல்லாம் நீதானே...

                                                      20.05.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...