6.16.2017

துளி . 84

சமதள பாதையில்
பயணிப்பவன்
தடுக்கி விழுவதால்
ஏற்படும் இழப்பும்
மலையேற்ற பாதையில்
பயணிப்பவன் தடுக்கி
விழுவதால் ஏற்படும்
இழப்பும் ஒன்றல்ல
சமதளத்தில் பயணித்து
இலக்கை அடைந்தவன்
காணும் உலகமும்
மலையேற்றத்தில் இலக்கை
அடைந்தவன் காணும்
உலகமும் ஒன்றல்லவே...

                                           09.06.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...