4.28.2017

துளி .71

மெளனத்தில்
மூழ்கடிக்கிறோம்
முரண்பாடுகளை
எவ்வளவு ஆழத்தில் 
மூழ்க வைத்தாலும்
வெளிவந்து விடுகிறது
பயணிக்க விரும்புகிறோம்
வேறுவேறு திசைகளில்
விலகல் விதிப்படி.....

                                27.04.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...