4.22.2017

துளி.69

உன் 
விழிகளால் 
விதைக்கிறாய் 
பேரன்பை போலவே 
பெரும் வெறுப்பையும்...

                                          22.04.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...