4.22.2017

துளி.68

காய்ந்து போகிறது 
கருணை யெல்லாம் 
கடும் கோடையில்

                                                          19.04.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...