4.14.2017

துளி.66

உனக்கு பிடித்த
சொல் அப்புறம்
எனக்கு பிடித்த
சொல் எப்படி
அப்புறம் எப்படி
பயணிக்க ஒன்றாக ...

                                         12.04.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...