4.03.2017

துளி .62உங்கள் கண்களுக்கு
எப்படி தெரிகிறேனோ  
அப்படியே பாருங்கள் என்னை
என்முகத்துக்கு பொருந்துமென
அணியாதீர்கள் நீங்கள்
விரும்பும் முகமூடியை

                                                    31.03.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...