4.11.2017

துளி .65

பூங்காவை சுற்றியுள்ள
சதுர நடை பாதையில்
நடைப்பயிற்சி
அவனை கடந்து 
செல்கின்றனர் சிலர்
அவனும் பலரை
 முந்தி செல்கிறான்
எப்படியோ வந்து
சேர்ந்து விடுகிறது
போட்டி மனப்பான்மை
வாழ்க்கை  சதுரமாக
தெரிகிறது
அவனுக்கு இப்போது

                                                                         08.04.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...