4.03.2017

துளி .63

சிலருக்கு பிடிக்கும்
திகட்டும் தித்திப்பு
சிலருக்கு பிடிக்கும்
கடும் கசப்பு
எனக்கு பிடிக்கும்
தித்திப்பை போல கசப்பும்

                                                01.04.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...