12.28.2020

துளி. 317

 நாம்

ஒன்றாக இருந்த

தருணங்களில்

ஒருவருக்கொருவர்

பேரன்பை பொழிந்து கொள்ளவில்லைதான்

ஆனாலும்

நமக்கிடையேயான பிரிவு

பெரும் துன்பத்தை

பரிசளித்து செல்கிறது.


14.12.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...