12.28.2020

துளி. 303


பேரன்பு என்பதும்

பேரழகு என்பதும்

பிறர் துயர் நீக்குதலே...

14.09.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...