12.28.2020

துளி. 314

உன் பேரன்பில்

நனைய

கண காலமாக

காத்திருக்கிறது

அந்த ஒற்றை மரம்.

16.12.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...