12.28.2020

துளி. 304

 

உங்களுக்கு

கருப்பு என்பது இருள்

எங்களுக்கு

கருப்பு என்பது வெளிச்சம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...