12.28.2020

துளி. 315

தேவதையின் பேரன்புக்காக

காத்து கிடப்பவனின்

மனம் போல்

தனிந்து கிடக்கிறது

இந்த சாலை...

23.11.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...