12.28.2020

துளி. 310

 

ஒர்

உண்மையான முகத்தை

தரிசித்து விட்டேன் என்று

நினைத்த கணத்தில்

சிறகிலிருந்து இறகு

பிரிவதுபோல்

மிக மிக இயல்பாக

அந்த முகமூடி

அந்த முகத்துடனான

உறவை முறித்துக்கொண்டு

தாழ வீழ்ந்தது

என் கண்ணெதிரிலேயே…

17.10.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...