12.28.2020

துளி. 305

 கருப்பு

உங்களுக்கு
துக்கத்தின் அடையாளம்,
எங்களுக்கு
தன்மானத்தின் அடையாளம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...