12.28.2020

துளி. 312

எந்த திசையில் நடக்க

இருளின் மையத்திலிருந்து

கேள்வி எழுப்பியவனுக்கு

மற்றவன் சொன்னான்

உனக்கான ஒளியை நோக்கி நட…

12.11.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...