12.28.2020

துளி. 306

 

தேவதையின் மெளனத்தை

எப்படி மொழிபெயர்ப்பது

சம்மதம் என்றா

நிராகரிப்பு என்றா

இல்லை

இரண்டுக்கும் இடையேயான

புதிய சொல்லா...

பெரும் குழப்பத்தில்

இருக்கிறான் அவன்.

23.09.2020.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...