1.25.2018

துளி . 128

மிக மகிழ்ச்சியான
சம்பவம் நான்
உன்னை சந்தித்தது
மிக துயரமான 
சம்பவம் நீ என்னை
விலகிச்சென்றது
பேரன்பை பொழிவதாக
கூறினாய் முடிவில்
பெரும் துயரை
பரிசளித்து சென்றாய்
காத்திருக்கிறேன்
மறுபடியும்
பேரன்பை சுமந்தப்படி
நீ வரும் நாளுக்கா...

                                          27.12.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...