4.30.2018

துளி . 163

ஒளியை நோக்கிய
பயணம் தொடங்குகிறது 
காரிருளின் மையத்திலிருந்து...

                                           13.04.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...