4.30.2018

துளி . 164

உனது அலைபேசியில்
எனது தொடர்பு எண்ணும்

எனது அலைபேசியில்
உனது தொடர்பு எண்ணும்

பதியபட்டுயிருந்தாலும்
நாம் எதிர்பாராமல்

சந்திக்கும் போது 
கேட்டுக்கொள்கிறோம்

ஒருமுறை கூப்படனும்
தோணல இல்ல

மெல்லிய புன்னகையை
படரவிடுகிறோம் நாம்

இயலாமை மறைக்க
கைகுலுக்கியபடியே...

                                        16.04.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...