7.31.2018

வரி . 06

எவ்வளவு துயரங்கள் சூழ்ந்த போதிலும் 
மனிதன் வாழவே எத்தனிக்கிறான்.

                                                              20.07.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 75.

  நான் படித்த மகாபாரத கதைகள்.   இந்திய மக்கள் எல்லோரும் சிறுவயது முதலே ராமயணம் மற்றும் மகாபாரதம் சார்ந்த கதைகளை கேட்டுதான் வளர்கிறார்கள். ...