7.31.2018

வரி . 06

எவ்வளவு துயரங்கள் சூழ்ந்த போதிலும் 
மனிதன் வாழவே எத்தனிக்கிறான்.

                                                              20.07.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...