7.31.2018

வரி . 06

எவ்வளவு துயரங்கள் சூழ்ந்த போதிலும் 
மனிதன் வாழவே எத்தனிக்கிறான்.

                                                              20.07.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...