7.31.2018

வரி . 05

நீ சந்தோசமாக இருக்கும் எந்தவொரு கணமும், 
மற்றவருக்கு துயரம் தராமலிருந்தால் 
அதுவே உண்மையான மகிழ்ச்சியாகும்.

                                                                       02.07.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...