9.30.2019

துளி . 245

விவாதிக்க விரும்பாமல் 
வாதிட முற்படும்போது
மிக எளிதாக
நிகழ்ந்து விடுகிறது
விலகுதலும் 
விலக்கப்படுதலும்.


                                      13.09.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...