9.30.2019

துளி . 246

அவன் அங்கங்கள்தோரும்
ஆசையோடு முத்தமிடுகிறாள்
மரண தேவதை.

                                                       19.09.2019.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...